30.06.2022 BBHR tot verlenging met drie maanden van de toepassing van de in de ordonnantie van 27.04.1995 betr. de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur ingevoegde afwijkende overgangsregeling

ondertekenaar
VERVOORT Rudi - Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing, toerisme, de promotie van het imago van Brussel en biculturele zaken van gewestelijk belang - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
358003
essentie

Dit besluit verlengt tot 22.10.2022 de overgangsregeling van de ordonnantie van 27.04.1995, die afwijkt van de eisen voor chauffeurs die gelden voor de sector autoverhuur met chauffeur . Deze verlenging wordt gerechtvaardigd door het feit dat de u ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren