29.04.2022 BVR tot uitvoering van maatregelen uit cao XII voor MVDP+

ondertekenaar
JAMBON Jan - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams Min. van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management - Vlaamse Regering
WEYTS Ben - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand - Vlaamse Regering
inforumnummer
358008
essentie

Dit besluit verhoogt onder andere de bestaanszekerheidsvergoeding verleend door de school aan de busbegeleiders (van 5 tot 10 EUR) die tijdens de maanden juli en augustus recht hebben op een werkloosheidsvergoeding of op een ziekte- ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren