18.07.2022 MB wijz. MB 28.12.2018 houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs, in kader van het energieprestatiecertificaat niet-residentiële gebouwen

ondertekenaar
DEMIR Zuhal - Vlaams Min. van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme - Vlaamse Regering
inforumnummer
358236
essentie

Dit besluit bepaalt de modaliteiten van het centraal examen voor energiedeskundigen type D. Het bepaalt ook de inwerkingtreding van de verplichtingen inzake het energieprestatiecertificaat niet-residentiële gebouwen voor eigenaars die ee ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren