20.07.2022 Wet houdende tenuitvoerlegging van Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad van 25.06.2019 betr. de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betr. internationale kinderontvoering (herschikking)

ondertekenaar
VAN QUICKENBORNE Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Noordzee - Federale Regering
inforumnummer
358257
essentie

Deze wet voorziet in de tenuitvoerlegging in het Belgische nationale recht van sommige bepalingen van Verordening (EU) 2019/1111. Ze bevat twee grote delen: de erkenning en de tenuitvoerlegging van de buitenlandse beslissingen inzake de ouderlijke ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren