12.07.2022 KB wijz. KB 22.12.1967 houdende algemeen reglement betr. het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, voor wat betreft de hervorming van de overgangsuitkering

ondertekenaar
CLARINVAL David - Min. van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing, belast met Buitenlandse Handel, - Federale Regering
LALIEUX Karine - Min. van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris - Federale Regering
inforumnummer
358294
essentie

Dit besluit geeft uitvoering aan de hervorming van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor zelfstandigen (art. 113 t/m 115 van de programmawet van 27.12.2021). Het voorziet in aanpassingen met betrekking tot de verlenging van de periode ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren