20.07.2022 Wet inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie en tot aanwijzing van een nationale cyberbeveiligingscertificeringsautoriteit

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
et al.
inforumnummer
358408
essentie

Deze wet geeft uitvoering aan Verordening (EU) 2019/881 van 17.04.2019 met betrekking tot de cyberveiligheid die onder meer tot doel heeft het vertrouwen van de consument in aanbieders van digitale diensten te versterken. Het v ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren