18.08.2022 MB wijz. MB 23.04.2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
358816
essentie

Dit besluit wijzigt de regels inzake de verrichting van de stage door kandidaat-specialist geneesheer van zijn stage in een andere lidstaat van de EU, in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte die geen lid is van de EU, of in een Staat waarmee ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren