20.07.2022 Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de toegang tot officiële documenten, opgemaakt in Tromsø op 18.06.2009

ondertekenaar
VAN DEN BRANDT Elke - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest) bevoegd voor Welzijn en Gezondheid - Verenigd College van het Brussels Gewest
et al.
inforumnummer
358909
essentie

Het Verdrag waarmee deze ordonnantie instemming betuigt stelt een recht op toegang tot officiële documenten vast en bepaalt dat beperkingen van dit recht alleen zijn toegestaan voor zover zij gericht zijn op de bescherming van bepaalde belang ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren