13.11.2022 KB wijz. KB 11.11.2019 betr. het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

ondertekenaar
VAN PETEGHEM Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en met de Nationale Loterij - Federale Regering
inforumnummer
360596
essentie

Dit besluit voorziet dat de behandeling van de aanvragen van een oorspronkelijk en een manueel aanvullend hypothecair getuigschrift verder kan worden geautomatiseerd voor wat de personen betreft over wie later een geautomatiseerd aanvull ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren