22.09.2022 BBHR tot uitvoering van de ordonnantie van 16.05.2019 betr. de uitbating en de veiligheid van de verkeerstunnels

ondertekenaar
VAN DEN BRANDT Elke - Min. bevoegd voor mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
VERVOORT Rudi - Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing, toerisme, de promotie van het imago van Brussel en biculturele zaken van gewestelijk belang - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
360953
essentie

Dit besluit bepaalt de technische minimumveiligheidsnormen voor de verkeerstunnels van het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Het bepaalt eveneens de vereisten voor de periodieke veiligheidsoefeningen die gezamenlijk worden georganiseerd door de ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren