12.01.2023 KB wijz. KB 04.07.2004 tot vaststelling van de maatregelen met betrekking tot de officiële bemonstering van meststoffen, bodemverbeteraars en teeltsubstraten en KB 28.01.2013 betr. het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten

ondertekenaar
CLARINVAL David - Vice-Eerste Min. en Min. van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
364249
essentie

Dit besluit wijzigt twee besluiten inzake meststoffen om een aantal bepalingen juridisch te consolideren en aan te passen aan de intrekking van Verordening (EG) 2003/2003 van 13.10.2003 inzake meststoffen.

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren