15.12.2022 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 02.02.2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest, betr. de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 62 jaar voor wie een loopbaan van 40 jaar heeft voor de periode van 01.07.2021 tot en met 30.06.2023

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
364956
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt voor de periode van 01.07.2021 tot en met 30.06.2023 de toekeningsvoorwaarden van de werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) voor de werknemers met een leeftijd van 62 jaar en di ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren