03.06.1992 KB wijz. art. 68, tot opheffing van art. 93 en wijz. art. 94 van het KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een art. 178bis in hetzelfde besluit

ondertekenaar
SMET Miet - Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid,
inforumnummer
37590
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren