01.06.1992 KB tot aanvulling van art. 19 par. 2 van KB 25.10.1985 tot uitvoeringvan hoofdstuk I, sectie 1 van Wet 01.08.1985 houdende sociale bepalingen

ondertekenaar
MOUREAUX Philippe - Min. van Sociale Zaken,
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
38060
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren