14.08.1992 KB houdende rangschikking van de gemeenten in uitvoering van art. 5, eerste lid, NGW

ondertekenaar
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
42186
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren