23.06.1993 BVE tot bepaling van de aanwendingspercentages in het gewone kleuteronderwijs en lager onderwijs

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
42515
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren