06.05.1976 KB tot uitvoering van art. 41 van de wet 30.03.1976 betr. de economische herstelmaatregelen, ten aanzien van de bezoldigingen die door de provincies, de gemeenten, de verenigingen van gemeenten, de agglomeraties van gemeenten en de federaties van gemeenten aan sommige van hun personeelsleden worden toegekend

ondertekenaar
MICHEL Joseph - Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
43437
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren