Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

06.05.1976 KB tot uitvoering van art. 41 van de wet 30.03.1976 betr. de economische herstelmaatregelen, ten aanzien van de bezoldigingen die door de provincies, de gemeenten, de verenigingen van gemeenten, de agglomeraties van gemeenten en de federaties van gemeenten aan sommige van hun personeelsleden worden toegekend

Dit besluit is toepasselijk op elke brutobezoldiging (= elke wedde of loon gekoppeld aan de spilindex 114,20 bepaald bij de wet 02.08.1971 houdende inrichting van een stelsel van koppeling aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en verbonden aan ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren