*21.06.1985 Wet betr. het onderwijs - Wijziging van het KB nr. 278 van 30.03.1984 houdende (...) maatregelen inzake loonmatiging met het oog op de bevordering van de tewerkstelling, de vermindering van de openbare lasten (...) financieel (...), art. 57

ondertekenaar
COENS Daniël - Min. van Onderwijs,
et al.
inforumnummer
43677
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren