07.07.1993 BVR tot vaststelling op 01.11.1992 van de weddeschalen verbonden aan de ambten van het administratief personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerde onderwijsinstellingen en van het gesubsidieerde administratief personeel van de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijsinstellingen

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
44743
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren