06.04.1972 KB wijz. KB 19.04.1962 betr. de toekenning van een toelage wegens uitoefening van hogere functies aan het provinciaal en gemeentelijk personeel

ondertekenaar
VAN ELSLANDE Renaat - Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
44972
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren