24.12.1992 Wet wijz. art. 36, 4° en 37 en tot opheffing van art. 37bis van de wet van 08.04.1965 betr. de jeugdbescherming en tot invoeging van een art. 43bis in dezelfde wet

ondertekenaar
WATHELET Melchior - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Economische Zaken,
inforumnummer
46470
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren