07.12.1992 KB tot regeling van het gebruik van de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen in het kader van de wetgeving betr. de tegemoetkomingen aan gehandicapten

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Min. van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu,
inforumnummer
47464
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren