17.12.1992 KB tot regeling van het gebruik van de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen, in het raam van de wetgeving betr. de kinderbijslag voor werknemers en de gewaarborgde gezinsbijslag

ondertekenaar
MOUREAUX Philippe - Min. van Sociale Zaken,
inforumnummer
47471
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren