Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

17.12.1992 KB tot regeling van het gebruik van de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen door het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers

Dit KB wijzigt art. 22, par. 1, 4°, art. 24 en 27, van het KB 19.11.1970 betreffende het pensioenstelsel. Art. 28 wordt opgeheven . Een art. 27bis, 27ter, 27quater en 29 ter wordt ingevoegd. In art. 13, KB 20.11.1970 tot vaststelling van de inrichting ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren