30.10.1992 KB tot uitvoering van de art. 10, 25 en 39 van KB nr. 50 van 24.10.1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en van art. 3 van Wet 20.07.1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn

ondertekenaar
WILLOCKX Freddy - Min. van Pensioenen,
inforumnummer
47711
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren