12.01.1993 Wet houdende een urgentieprogramma voor een meer solidaire samenleving [ Wet ONKELINX ]

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Min. van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu,
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
WATHELET Melchior - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Economische Zaken,
inforumnummer
48044
essentie
De wet houdende een urgentieprogramma voor een meer solidaire samenleving heeft als doelstelling het bestrijden van armoede. ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren