15.12.1992 MB tot uitvoering van de bepalingen voorzien door art. 91 par. 1, al. 3 en 4 van de organieke wet 08.07.1976 betr. de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd door Wet 05.08.1992

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Min. van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu,
inforumnummer
48337
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren