17.12.1992 BVCGG wijz. KB 14.03.1978 tot bepaling, voor het Brusselse Gewest, van de regels voor de erkenningen van centra voor maatschappelijke werk en voor de betoelaging van die centra

ondertekenaar
GOSUIN Didier - Min. belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
GRIJP Rufin - Min. belast met Economie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
inforumnummer
48926
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren