15.12.1993 KB waarbij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken gemachtigd wordt gesubsidieerde contractuelen in dienst te nemen bij het Secretariaat-Generaal, om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke behoeften aan personeel

ondertekenaar
SMET Miet - Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid,
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
48943
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren