*12.02.1993 KB tot uitvoering van art. 20 van KB 22.11.1991 tot bepaling (...) algemene principes (...) administratief en geldelijk statuut van Rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de executieven (...)

ondertekenaar
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
49143
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren