*30.03.1983 KB wijz. KB 01.06.1964 betr. sommige verloven toegestaan aan personeelsleden van de rijksbesturen en van het KB 21.05.1965 tot regeling van de toekenning van een vergoeding wegens begrafeniskosten (...) van het personeel der ministeries

ondertekenaar
NOTHOMB Charles-Ferdinand - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt,
WALTNIEL Louis - Staatssecretaris voor Openbaar Ambt,
inforumnummer
50272
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren