01.10.1987 KB wijz. KB 01.06.1964 betr. sommige verloven toegestaan aan personeelsleden van de rijksbesturen en betr. de afwezigheden wegens persoonlijke aangelegenheid en van het KB 13.11.1967 betr. de stand disponibiliteit van het rijkspersoneel

ondertekenaar
BRIL Louis - Staatssecret. voor Openbaar Ambt,
MICHEL Joseph - Min. van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt,
inforumnummer
50293
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren