*15.03.1993 KB wijz. KB 22.07.1964 (...) betr. het personeel in Afrika, wat de toelating tot betrekkingen (...) betreft en KB 17.09.1969 betr. de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van het rijkspersoneel

ondertekenaar
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
51340
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren