17.12.1992 BBHE betr. de subsidiëring van de plaatselijke besturen voor het oprichten van een telehulpsysteem

ondertekenaar
CHABERT Jos - Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
inforumnummer
51410
essentie
In het raam van de informatisering van de plaatselijke besturen en rekening houdend met de nieuwe technologieën kan de minister subsidies toekennen voor de financiering van de aansluiting op een telehulpsysteem. ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren