17.12.1992 BVE wijz. BVE 13.07.1983 betr. de studietoelagen voor hoger onderwijs en KB 23.08.1972 tot vaststelling van de minvermogenheid van de kandidaten voor een studietoelage

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
51523
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren