*05.04.1976 KB wijz. KB 01.06.1964 tot vaststelling van de administratieve stand van sommige ambtenaren van de rijksbesturen die in vredestijd, ofwel militaire prestaties verrichten ofwel diensten (...) art. 18 van Wet 03.06.1964 (...)

ondertekenaar
D'HAESELEER Louis - Staatssecr. voor Openbaar Ambt,
TINDEMANS Leo - Eerste Min.,
inforumnummer
51629
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren