11.01.1993 KB wijz. art. 79 par. 4 van KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ondertekenaar
SMET Miet - Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid,
inforumnummer
51787
essentie
Artikel 79, par. 4, 2°, van KB 25.11.1991, dat de toestand van de werklozen die door een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap tewerkgesteld zijn in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden, wordt aangepast om rekening te houden met de ve ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren