31.12.1983 KB nr. 261 betr. het verlof voor verminderde prestaties van sommige personeelsleden van de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de agglomeraties en federaties van gemeenten

ondertekenaar
NOTHOMB Charles-Ferdinand - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt,
et al.
inforumnummer
52008
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren