27.11.1985 KB wijz. KB 21.11.1980 betr. het verlof toegekend aan bepaalde rijksambtenaren die ter beschikking van de Koning worden gesteld

ondertekenaar
NOTHOMB Charles-Ferdinand - Min. van Openbaar Ambt,
NOTHOMB Charles-Ferdinand - Min. van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt,
WALTNIEL Louis - Staatssecretaris voor Openbaar Ambt,
inforumnummer
53947
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren