03.06.1971 Wet wijz. KB nr. 33 van 20.07.1967 tot vaststelling van het statuut van sommige ambtenaren van de openbare diensten die met een internationale opdracht worden belast

ondertekenaar
DENIS Maurice - Min. van Begroting,
PETRE René - Min. van het Openbaar Ambt,
inforumnummer
53954
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren