10.02.1993 BVE houdende de wijze van aanduiding van de afgebakende waterwingebieden en beschermingszones

ondertekenaar
DE BATSELIER Norbert - Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,
inforumnummer
54562
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren