02.12.1992 BVE tot vaststelling van de voorwaarden voor de overheveling van lestijden van een onderwijsinstelling naar een andere onderwijsinstelling in het hoger onderwijs met volledig leerplan

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
54828
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren