25.03.1993 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18.11.1992, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25.05.1989, gesloten in het Paritair Comité voor de gezins- en bejaardenhelpsters, houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten voor de diensten gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en door het Brusselse Gewest

ondertekenaar
SMET Miet - Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid,
inforumnummer
55153
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren