26.03.1993 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19.05.1992, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betr. de waarborg van een minimumloon

ondertekenaar
SMET Miet - Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid,
inforumnummer
55161
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) legt het bedrag van de gegarandeerde minimumvergoeding vast die wordt toegekend aan de gezondheidsinrichtingen en -diensten.

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren