*30.04.1993 MB wijz. MB 29.10.1992 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1993, van de specifieke voorwaarden en regelen (...) vaststelling van de prijs per verpleegdag, (...) quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en zienhuisdiensten

ondertekenaar
MOUREAUX Philippe - Min. van Sociale Zaken,
inforumnummer
55569
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren