17.06.1993 BBHE tot vaststelling van de vorm der beslissingen van het Stedebouwkundig College inzake stedebouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedebouwkundige attesten

ondertekenaar
HOTYAT Robert - Staatssecret. toegevoegd aan de Min.-Voorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling,
inforumnummer
55970
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren