24.06.1993 BBHR tot bepaling van de publiekrechtelijke rechtspersonen voor wie de stedebouwkundige vergunningen, de verkavelingsvergunningen en de stedebouwkundige attesten worden afgegeven door de gemachtigde ambtenaar

ondertekenaar
HOTYAT Robert - Staatssecret. toegevoegd aan de Min.-Voorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling,
inforumnummer
56240
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren