03.06.1993 BBHE inzake de erkenning van de personen belast met het opstellen van het verslag bedoeld in art. 58, eerste lid, 6° van Ordonnantie 30.07.1992 betr. de milieuvergunning

ondertekenaar
GOSUIN Didier - Min. belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
inforumnummer
56266
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren