*24.03.1993 BVE tot uitvoering van art. 10, par. 6 van KB nr. 63 van 20.07.1982 houdende wijziging van de bezoldigingsregels van toepassing op het onderwijzend en (...) personeel van het onderwijs met volledig leerplan (...) sociale promotie (...)

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
56336
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren