Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

16.07.1993 Bijzondere wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur - Wijzigingen van de bijzondere wet 08.08.1980 tot hervorming der instellingen (art. 2)

De aangelegenheden bedoeld in art. 107quater van de Grondwet inzake economie worden gedeeltelijk gewijzigd (gewest materies). Alleen de federale overheid is bevoegd voor: ... 6° de vestigingsvoorwaarden inzake toerisme; ... (art. 6, par. 1, VI, vijfde ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren